FUTURA Consultancy B.V.

links

Opleidingen en accreditatie / certificering:

SKO is de roepnaam voor de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid. In 1989 is deze stichting ontstaan uit een samenvoeging van de Stichting voor Kwalificatie van Keurmeesters SKK en de Stichting voor Kwalificatie van Niet-Destructief Onderzoekers SKNDO. De naam SKO is afgeleid van de begrippen SKK en SKNDO, die beide als certificatiesysteem sinds 1980 bestaan. http://www.skocert.nl

Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie: GAIA. Per 1 januari 2006 zijn alle medisch specialisten voor hun herregistratie verplicht aan te tonen dat zij voldoende geaccrediteerde bij-/nascholing hebben gevolgd gedurende de voorgaande vijf jaren. Dit geeft een ander gewicht aan het behalen en registreren van accreditatiepunten. Om de logistiek van de accreditatie voor de verschillende wetenschappelijke verenigingen te stroomlijnen heeft de KNMG het GAIA project opgezet (Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie) Bij-/nascholing wordt op zowel medisch-technisch gebied als algemeen gebied (medische ethiek, managementvaardigheden, communicatie, zorgstelsel etc) aangeboden. http://www.pe-online.org/