FUTURA Consultancy B.V.

opleidingen

FUTURA postacademische opleidingen

FUTURA postacademische opleidingen is geautoriseerd door de KNMG en de SKO voor het organiseren van geaccrediteerde (individuele en/of incompany-) cursussen voor de overheid en het bedrijfsleven en indien van toepassing het verzorgen van accreditatie voor huisartsen, sociaal-geneeskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.

Opleidingen passend voor uw bedrijf kunnen in onderling overleg worden ontwikkeld en gecertificeerd.

FUTURA postacademische opleidingen is volledig onafhankelijk van derden en ontvangt als geautoriseerd opleidingsinstituut geen sponsorgeld of D&O-gelden (gelden voor Deskundigheidsbevordering & Ondersteuning).

De programmacommissie bestaat uit specialisten op hun vakgebied. Deze zijn verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de cursussen. Tevens treden zij op als docent van de door hen ontwikkelde cursussen.

Geaccrediteerd postacademisch onderwijs wordt ook gegeven op het gebied van EMV-  en Arbo-beleid (onder andere het inpassen van de EMV-richtlijnen van het blad AI-39 in het Arbo-beleid) .